Ah …

… la Fisica! « Ampére d’aver vist un Ohm sott un Volt (I=V/R ndr.) »